Producători

 

Termeni si condiții

1. ELEMENTE DEFINITORII

   Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către PlantNatura SRL prin intermediul magazinului virtual www.plantnatura.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părti.
   Astfel, următorii termeni vor însemna:
   - Cumpărător - persoana, firma, companie sau altă entitate juridica ce emite o Comandă.
   - Vânzător - societatea comercială PlantNatura SRL.
   - Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vanzator, Cumpărătorului.
   - Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
   - Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
   - Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
   - Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

   Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operatiunile.
   Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importantei:
   1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
   2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
   3. Termeni și condiții.
   Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci cand există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

   1. Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

   2. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

   3. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

   4. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, PlantNatura.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

   Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

   Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea PlantNatura SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENȚIABILITATE - PUBLICITATE

   Informatiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
   Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

   Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.plantnatura.ro. PlantNatura nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7. TERMENE PENALITĂȚI

   În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
   În cazul în care Cumpărătorul întarzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalitați de 0,5% pe zi din suma datorată.
   În cazul în care Vânzătorul primește informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLĂȚI

   Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

   1. Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile si Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
   2. Transport - Ambalare - În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile si responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE BUNURI ȘI SERVICII

   Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. Orice reclamatie privind neconformitatea Bunurilor livrate Cumpărătorului, cu Specificațiile, va fi adusă la cunoștință Vânzătorului în maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la vanzari@plantnatura.ro, urmând ca Vânzătorul să o soluționeze.  În cazul în care Bunurile nu se pot livra sau integritatea le este afectată pe parcursul livrarii, Cumpărătorul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Vânzător, dar nu și despăgubiri suplimentare. Valoarea maxima a obligatiilor Vânzătorului față de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare a Bunurilor este valoarea sumei încasate de la Cumpărător pentru respectiva Comandă. 

   Conform OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță și Legii nr. 51/2003, care aprobă ordonanța, "consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucratoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor". Astfel, în cazul în care Cumpărătorul se răzgândește asupra achiziției făcute de la www.plantnatura.ro, poate returna Bunurile în termen de 10 zile lucrătoare și primi banii înapoi, cu condiția ca Bunurile să fie în aceeași condiție în care le-a primit, în ambalajul original, fără a fi deteriorate sau utilizate. Plata returnării Bunurilor revine Cumpărătorului, urmând ca Vânzătorul să îi restituie contravaloarea Bunurilor returnate, după ce constată că acestea sunt în starea în care au fost expediate.

11. GARANȚII

   Toate produsele comercializate de către site-ul www.plantnatura.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte sau chiar direct de la producători.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

   Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicata în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE

   Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
   Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractantii și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14. FORȚA MAJORĂ

   Nici una din părti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

   Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

   Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.


Optimizat pentru Browser Chrome    Optimizat pentru Browser Internet Explorer    Optimizat pentru Browser Firefox    Optimizat pentru Browser Opera    Optimizat pentru Browser Safari
© 2013 - PlantNatura Concept SRL

PlantNatura Concept SRL